Augusto Colombo. Apostolo dei paria

Piero Gheddo
pp. 320